Wat is hippotherapie?

Hippotherapie is een non-verbale therapie waarbij het kind zowel op het paard als naast het paard nieuwe ervaringen beleeft.

Met een paard als co-therapeut krijgt het kind de mogelijkheid om zich op sociaal, motorisch en cognitief vlak te ontwikkelen.

Met behulp van het paard willen we bij deze kinderen hun motoriek verbeteren, hun zelfvertrouwen vergroten, respect voor anderen en zichzelf verhogen en hun sociale en educatieve vaardigheden ontplooien.

Maak een gratis website.