Individuele therapie

Caballo VZW organiseert wekelijks individuele sessies voor kinderen, jongeren en volwassenen. De hippotherapie die zij aanbieden bestaat niet uit een vaststaand traject. Binnen de hippotherapie wordt er in samenspraak met de cliënt en zijn omgeving gekeken naar de mogelijkheden en eventuele beperkingen waarmee rekening gehouden wordt bij het opstarten van de therapie. Een individueel traject wordt uitgestippeld met als rode draad het opdoen van positieve ervaringen.

Interesse: caballovzw@gmail.com

Maak een gratis website.